Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 41/2011 - 180Usnesení NSS ze dne 09.06.2011

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Ústí nad Labem
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

7 Afs 41/2011 - 180

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: I. B., zastoupena Mgr. Kamilem Štěpánkem, advokátem se sídlem Na Nivách 907, Česká Lípa, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, Ústí nad Labem, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 27. 10. 2010, č. j. 59 Af 16/2010 – 137,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala v zákonné lhůtě kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 27. 10. 2010, č. j. 59 Af 16/2010 – 137, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 25. 11. 2008, č. j. 12902/08-1500-505267.

V průběhu řízení stěžovatelka vzala podanou kasační stížnost zpět z důvodu úmrtí manžela Ing. B. B., neboť jedná s ostatními dědici o úhradě pohledávky správce daně.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. června 2011

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru