Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 383/2020 - 16Usnesení NSS ze dne 04.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
ENERGO-MARKET s.r.o.
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

7 Afs 383/2020 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: ENERGO-MARKET s. r. o., se sídlem V zářezu 902/4, Praha 5, zastoupena Mgr. Davidem Neveselým, advokátem se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 12. 2020, č. j. 15 Af 52/2017 - 38,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 9. 12. 2020, č. j. 15 Af 52/2017 - 38, zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 2. 2017, č. j. 7220/17/5300-21443-701328, a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení.

[2] Žalovaný (dále též „stěžovatel“) podal proti rozsudku krajského soudu v zákonné lhůtě kasační stížnost.

[3] Dne 11. 1. 2021 doručil stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu podání, ve kterém uvedl, že není důvod pokračovat v řízení o kasační stížnosti, pročež podanou kasační stížnost bere zpět. [4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. března 2021

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru