Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Ads 98/2014 - 13Usnesení NSS ze dne 10.07.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

7 Ads 98/2014 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: K. J., zastoupena JUDr. Karlem Sigmundem, advokátem se sídlem Berkova 9, Brno, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 5. 2014, č. j. 22 Ad 10/2013 – 26,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „stěžovatelka“) podala v zákonné lhůtě kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 5. 2014, č. j. 22 Ad 10/2013 – 26, kterým bylo zrušeno její rozhodnutí ze dne 19. 12. 2012, č. j. 305 427 410/315-RSO, a věc jí byla vrácena k dalšímu řízení, a dále jí byla uložena povinnost k náhradě nákladů řízení. Uvedeným rozhodnutím stěžovatelka zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 12. 11. 2012, č. j. 305 427 410, o uložení povinnosti vrátit vyplacené částky na starobním důchodu ve výši 132.861 Kč.

Podáním ze dne 30. 6. 2014, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 3. 7. 2014, vzala stěžovatelka podanou kasační stížnost účinně zpět, a proto Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. července 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru