Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 87/2007Usnesení NSS ze dne 27.11.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 87/2007 - 65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce: J. L. B. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2006, č. j. OAM - 1808/VL - 18 - BE01 - 2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2006, č. j. 47 Az 5/2006 - 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví blíže označeným rozsudkem Krajského soudu v Praze byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2006, č. j. OAM - 1808/VL - 18 - BE01 - 2005, kterým nebyl stěžovateli udělen azyl podle § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a nebyla na něho vztažena překážka vycestování ve smyslu § 91 téhož zákona.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel včas kasační stížnost, přičemž zároveň podal návrh na ustanovení zástupce soudem a přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Krajský soud v Praze usnesením ze dne 26. 3. 2007, č. j. 47 Az 5/2006 - 49, stěžovateli zástupce neustanovil a současně jej vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, doložil soudu plnou moc udělenou zvolenému advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Na tuto výzvu stěžovatel ve stanované lhůtě nezareagoval a plnou moc k zastupování své osoby soudu nedoložil. K doložení plné moci udělené zvolenému advokátovi vyzval stěžovatele rovněž Nejvyšší správní soud, ale ani jeho výzva nebyla vyslyšena.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád

č. j. 6 Azs 87/2007 - 66

správní, dále jen „s. ř. s“). Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem přes výzvu soudu splněna.

Nedostatek zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než stěžovatelův návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

č. j. 6 Azs 87/2007 - 67

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru