Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 84/2007Usnesení NSS ze dne 06.09.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 84/2007 - 59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce: V. R., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 56 Az 331/2006 - 25 ze dne 27. 2. 2007,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví blíže označeným rozsudkem Krajského soudu v Brně byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 11. 2006, č. j. OAM - 1160/LE - PA03 - PA03 - 2006, kterým byla stěžovatelova žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel včas kasační stížnost, přičemž zároveň podal návrh na ustanovení právního zástupce soudem a přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Krajský soud usnesením ze dne 16. 5. 2007, č. j. 56 Az 331/2006 - 46, rozhodl, že stěžovateli zástupce neustanovuje, a zároveň jej vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení doložil soudu své zastoupení advokátem, jehož si zvolil k zastupování své osoby v řízení o kasační stížnosti. Na tuto výzvu stěžovatel ve stanované lhůtě nezareagoval a plnou moc k zastupování své osoby soudu nedoložil. K doložení plné moci udělené zvolenému advokátovi vyzval stěžovatele rovněž Nejvyšší správní soud, ale ani jeho výzva nebyla vyslyšena.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní /dále jen „s. ř. s.“/). Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem přes výzvu soudu splněna.

č. j. 6 Azs 84/2007 - 60

Nedostatek zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než stěžovatelův návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. září 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru