Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 70/2007Usnesení NSS ze dne 16.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 70/2007 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: N. Z., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 2. 2007, č. j. 59 Az 32/2006 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 9. 3. 2006, č. j. OAM - 267/VL - 07 - 08 - 2006, byla žádost o azyl žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelka žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, který ji v záhlaví blíže označeným rozsudkem zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Rozsudek byl stěžovatelce doručen dne 15. 2. 2007.

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě podala stěžovatelka dne 27. 2. 2007 k Městskému soudu v Praze kasační stížnost. Městský soud kasační stížnost dne 2. 3. 2007 předal k poštovní přepravě, přičemž soudu příslušnému, tedy Krajskému soudu v Ostravě, byla doručena dne 5. 3. 2007.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je však podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Jak Nejvyšší správní soud judikoval již ve svém usnesení ze dne 18. 12. 2003, č. j. 4 Azs 39/2003 - 37 (dostupné na www.nssoud.cz), kasační stížnost podaná ve lhůtě uvedené v § 106 odst. 2 s. ř. s. u nepříslušného soudu, je kasační stížností včasnou jen tehdy, jestliže tento nepříslušný soud

č. j. 6 Azs 70/2007 - 47

ještě ve lhůtě k podání kasační stížnosti tuto kasační stížnost odeslal (předal k poštovní přepravě) příslušnému krajskému soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že tato kasační stížnost byla podána opožděně, neboť posledním dnem, kdy bylo možno kasační stížnost podat bylo 1. 3. 2007. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru