Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 60/2007Usnesení NSS ze dne 15.08.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

2 Azs 41/2003


přidejte vlastní popisek

6 Azs 60/2006 - 60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et. Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce: A. S., zastoupen opatrovnicí Z. V., administrativní pracovnicí Krajského soudu v Praze, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2006, č. j. 46 Az 24/2006 - 22,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 46 Az 24/2006 - 22 ze dne 31. 10. 2006, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 6. 2006, č. j. OAM - 468/LE - C06 - C09 - 2006, jímž žalovaný zamítl stěžovatelovu žádost o azyl podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že se Krajský soud v Praze se pokoušel v rámci procesních úkonů ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), zastihnout stěžovatele na jím naposled udané adrese (B. 713/1, P.). Jelikož byl pokus o doručení soudních písemností prostřednictvím držitele poštovní licence dne 6. 3. 2007 bezvýsledný s tím, že adresát se z uvedené adresy odstěhoval, a vzhledem k tomu, že podle zjištění krajského soudu ze dne 12. 3. 2007 v evidenci Ministerstva vnitra nebyla zjištěna adresa jiná, přistoupil krajský soud k pokusu o zjištění místa jejího pobytu prostřednictvím Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha. Ze sdělení jmenované složky Policie České republiky ze dne 11. 4. 2007 vyplývá, že k tomuto datu nebyl stěžovatel hlášen v evidencích cizinecké policie k pobytu. V návaznosti na toto zjištění ustanovil Krajský soud v Praze stěžovateli opatrovníka z důvodu neznámého pobytu a kasační stížnost předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

č. j. 6 Azs 60/2006 - 61

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelem naposled udaná adresa pro doručování zjevně není adresou jeho pobytu, a vzhledem k tomu, že se v rámci provádění úkonů ve smyslu ustanovení § 108 s. ř. s. nepodařilo krajskému soudu skutečný pobyt zjistit, přičemž Nejvyšší správní soud nevidí jiné možnosti, jak dále po stěžovateli pátrat, lze mít za prokázané, že pobyt stěžovatele není znám.

Podle ustanovení § 33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, soud zastaví řízení ve věci přezkumu rozhodnutí ve věcech azylu, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu. Jelikož v současné chvíli Nejvyšší správní soud nevidí jinou možnost, jak zjistit skutečný pobyt stěžovatele, než jaké využil krajský soud, nezbylo mu, než rozhodnout o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru