Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 53/2005Usnesení NSS ze dne 02.03.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 53/2005 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: D. Q. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, adresa pro doručování: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 5. 2002, č. j. OAM - 2467/VL - 11 - 05 - 2002, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 12. 2003, č. j. 55 Az 290/2003 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 2. 12. 2003 odmítl Krajský soud v Brně usnesením č. j. 55 Az 290/2003 - 21 žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 5. 2002, č. j. OAM - 2467/VL - 11 - 05 - 2002, kterým bylo rozhodnuto, že se zamítá žádost žalobce (dále jen „stěžovatel“) jako zjevně nedůvodná podle § 16 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), neuděluje se mu azyl podle § 13 odst. 1, 2 a § 14 téhož zákona a ve kterém bylo dále rozhodnuto, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Proti usnesení podal stěžovatel kasační stížnost, která byla podána u Krajského soudu v Brně dne 13. 2. 2004. Kasační stížnost byla Nejvyšším správním soudem odmítnuta a to usnesením ze dne 7. 4. 2004, č. j. 6 Azs 89/2004 - 41.

Stěžovatel prostřednictvím Krajského soudu v Brně podal kasační stížnost ze dne 16. 1. 2005, kterou výslovně směřuje proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2003, č. j. 55 Az 290/2003 - 21. Ke kasační stížnosti však připojil uvedené usnesení Krajského soudu v Brně ze stejného dne a stejného čísla jednacího. Nejvyšší správní soud zjistil telefonickým dotazem u Krajského soudu v Ústí nad Labem, že u tohoto soudu neexistuje senát č. 55, který by byl rozvrhem práce pověřen k projednávání žalob proti rozhodnutím správních orgánů ve věcech azylu. Z obsahu celého podání stěžovatele a provedeného důkazu vyplynulo, že jde o novou kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 12. 2003, č. j. 55 Az 290/2003 - 21.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud návrh usnesením odmítne, jestliže již soud o této věci rozhodl (překážka věci rozsouzené).

Vzhledem k tomu, že o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 12. 2003, č. j. 55 Az 290/2003 - 21, již Nejvyšší správní soud rozhodl dne 7. 4. 2004 usnesením č. j. 6 Azs 89/2004 - 41, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost ze dne 16. 1. 2005 podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. března 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru