Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 43/2020 - 36Usnesení NSS ze dne 10.06.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 43/2020 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška, soudkyně zpravodajky Mgr. Sylvy Šiškeové a soudce JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: D. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 3. 2019, č. j. OAM-749/ZA-ZA12-P16-2018, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1. 2020, č. j. 34 Az 22/2019 – 62,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

I. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 1. 4. 2020 doručena kasační stížnost proti v návětí označenému rozsudku Krajského soudu v Brně, kterou žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal k poštovní přepravě dne 31. 3. 2020. Krajský soud zamítl žalobu proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného, v němž žalovaný zastavil řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

[2] Nejvyšší správní soud nejdříve ověřil, zda byla kasační stížnost podána včas. Podle § 106 odst. 2 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle poslední věty téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo let uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Rozsudek krajského soudu byl žalobci doručen v pondělí 16. 3. 2020. Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy marně uplynula v pondělí 30. 3. 2020.

[3] Kasační stížnost podaná k poštovní přepravě dne 31. 3. 2020 je proto opožděná a Nejvyšší správní soud ji odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se při odmítnutí kasační stížnosti opírá o § 60 odst. 3 větu první ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. června 2020

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru