Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 38/2009 - 63Usnesení NSS ze dne 02.07.2009

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 38/2009 - 63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: I. B., zastoupeného Organizací pro pomoc uprchlíkům, opatrovníkem, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 1. 2008, č. j. OAM - 10 - 711/LE - 03 - 03 - 2007, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 12. 2008, č. j. 4 Az 1/2008 - 32,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadá kasační stížností rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 31. 12. 2008, č. j. 4 Az 1/2008 - 32, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného, jímž žalovaný zamítl stěžovatelovu žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že se Městský soud v Praze pokoušel v rámci procesních úkonů ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), zastihnout stěžovatele na jím udané adrese pro doručování M. 1643/4, P. 4, Ch. Pokus o doručení prostřednictvím držitele poštovní licence byl bezvýsledný, s tím, že adresát na uvedené adrese není znám. Městský soud se pokusil stěžovateli doručit zásilku též na jeho naposledy známé adrese pobytu v Pobytovém středisku Zastávka u Brna, ani zde nebyl úspěšný, neboť stěžovatel se z místa odstěhoval. Městský soud poté přistoupil k pokusu o zjištění místa jeho pobytu prostřednictvím Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie. Z jejího sdělení ze dne 5. 3. 2009 vyplynulo, že stěžovatel má na území ČR vydané vízum platné do 4. 8. 2009. Správa uprchlických zařízení MV ČR, odbor Pobytové a integrační středisko Zastávka PS městskému soudu sdělila, že stěžovatel Pobytové středisko Zastávka u Brna opustil 6. 2. 2009 a jeho současné místo pobytu není známo. V návaznosti na tato zjištění ustanovil městský soud stěžovateli opatrovníka z důvodu neznámého pobytu a kasační stížnost předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

Nejvyššímu správnímu soudu se pak dotazem na Policii ČR, Ředitelství služby cizinecké policie podařilo pouze potvrdit informace dříve zjištěné městským soudem (sdělení z 10. 6. 2009) s tím, že žádná další adresa stěžovatele není k dispozici a jeho pobyt též není znám. Za této situace Nejvyšší správní soud nevidí jiné možnosti, jak dále po stěžovateli pátrat, lze mít tedy za prokázané, že pobyt stěžovatele není znám.

Podle ustanovení § 33 písm. b) zákona o azylu soud zastaví řízení ve věci přezkumu rozhodnutí ve věcech mezinárodní ochrany, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Jelikož v současné chvíli Nejvyšší správní soud nevidí jinou možnost, jak zjistit skutečný pobyt stěžovatele, než jaké využil městský soud a Nejvyšší správní soud, nezbylo mu, než rozhodnout o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. července 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru