Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 29/2011 - 70Usnesení NSS ze dne 30.11.2011

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

1 Azs 38/2009 - 48


přidejte vlastní popisek

6 Azs 29/2011 - 70

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: S. H., zastoupeného opatrovníkem SOZE - Sdružením občanů zabývajících se emigranty, se sídlem Mostecká 5, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 11. 2010, č. j. OAM - 249/LE - LE18 - LE18 - 2010, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2011, č. j. 49 Az 13/2010 - 28,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 16. 11. 2010, č. j. OAM - 249/LE - LE18 - LE18 - 2010, žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu).

Proti tomuto rozhodnutí brojil žalobce žalobou ke Krajskému soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 4. 4. 2011, č. j. 49 Az 13/2010 - 28, zamítl. Tento rozsudek krajského soudu pak žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl kasační stížností, v níž uplatňuje kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“), a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Krajský soud usnesením ze dne 20. 7. 2011, č. j. 49 Az 13/2010 - 39, návrh žalobce na ustanovení zástupce zamítl, neboť žalobce soudu ve lhůtě ani po jejím uplynutí nezaslal řádně vyplněné potvrzení o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech.

Nejvyšší správní soud přistoupil nejprve k posouzení, zda nejsou naplněny podmínky pro zastavení řízení, a to z důvodu, že se mu nepodařilo stěžovateli doručit informaci o probíhajícím řízení spolu s poučením o složení senátu č. j. 6 Azs 29/2011 - 53 ze dne 12. 9. 2011. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s., totiž soud řízení zastaví, nezdržuje-li se žadatel o udělení mezinárodní ochrany (stěžovatel) v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud se označenou písemnost pokoušel doručit v prvé řadě na adresu, kterou stěžovatel uvedl ve své kasační stížnosti, tj. M. 1339/16 (byt č. X), P. 6 - Ř. Z doručenky vyplývá, že se provozovateli poštovních služeb podařilo vložit písemnost do domovní schránky, avšak dne 3. 10. 2010 byl zdejšímu soudu doručen přípis paní N. K., podle které se stěžovatel na této adrese hlásí neoprávněně a nikdy se tam nezdržoval.

Z tohoto důvodu zaslal Nejvyšší správní soud písemnost na č. l. 53 na další adresu stěžovatele vyplývající ze soudního spisu: F. 1791/14, P. 5, a současně se obrátil s dotazem ohledně současného pobytu stěžovatele na žalovaného a Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie. Oba dotazované subjekty pak shodně Nejvyššímu správnímu soudu sdělily, že dle jejich informací stěžovatel pobývá na druhé z uvedených adres, tedy na adrese F. 1791/14, P. 5. Ani na tuto adresu se však Nejvyššímu správnímu soudu předmětnou písemnost stěžovateli doručit nepodařilo, neboť podle provozovatele poštovních služeb zásilku nebylo možno vložit do domovní schránky.

Z obsahu soudního spisu je tedy zřejmé, že se stěžovatel nezdržuje v místě hlášeného pobytu, ani v místě, které označil v kasační stížnosti, přičemž změnu místa pobytu ani jakoukoliv jinou adresu krajskému soudu ani Nejvyššímu správnímu soudu neoznámil.

V daném případě tedy nastaly podmínky pro aplikaci § 47 písm. c) ve spojení s § 33 písm. e) zákona o azylu a Nejvyšší správní soud tedy řízení o kasační stížnosti za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Bylo-li řízení zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru