Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 28/2007Usnesení NSS ze dne 22.03.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 28/2007 - 76

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: nezl. R. B., právně zastoupena JUDr. Milanem Hulíkem, advokátem, se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 12. 2006, č. j. 56 Az 164/2006 - 48,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 9. 5. 2006, č. j. OAM - 481/VL - 10 - ZA04 - 2006, byla žádost o azyl žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelčina zákonná zástupkyně jejím jménem žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který rozhodl v záhlaví blíže označeným usnesením tak, že žalobu odmítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení .Usnesení bylo stěžovatelčině zákonné zástupkyni doručeno dne 15. 12. 2006.

Proti usnesení krajského soudu podala stěžovatelka prostřednictvím svého zástupce dne 10. 1. 2007 kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je však podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence.

Z výše uvedeného je zřejmé, že tato kasační stížnost byla podána opožděně, neboť posledním dnem, kdy bylo možno kasační stížnost podat bylo 29. 12. 2006.

č. j. 6 Azs 28/2007 - 77

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s§ 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. března 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru