Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 275/2004Usnesení NSS ze dne 04.05.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 275/2004 - 57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: M. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 24 Az 2092/2003 - 36 ze dne 27. 5. 2004,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozhodl dne 27. 5. 2004 rozsudkem č. j. 24 Az 2092/2003 - 36 o zamítnutí žaloby, kterou podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM - 4381/VL - 07 - 08 - 2003 ze dne 19. 9. 2003, jímž byla zamítnuta stěžovatelčina žádost o udělení azylu jako zjevně bezdůvodná.

Kasační stížností napadený rozsudek byl stěžovatelce doručen dne 4. 6. 2004, kasační stížnost byla podána dne 17. 6. 2004 a byla tak podána včas (§ 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatelka byla účastníkem řízení, z něhož napadený rozsudek vzešel (§ 102 s. ř. s.), a kasační stížnost tak byla podána osobou oprávněnou. Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka právnické vzdělání nemá.

V řízení před Krajským soudem v Ostravě byla stěžovatelce ustanovena zástupcem advokátka JUDr. Alena Lasotová. Té byl také doručen nyní napadený rozsudek krajského soudu. Stěžovatelka proti němu podala kasační stížnost prostřednictvím této advokátky, ta však byla ustanovena toliko pro řízení před krajským soudem, které bylo vydáním napadeného rozsudku skončeno. Stěžovatelka nepředložila ani plnou moc udělenou této advokátce, ani návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti soudem. Nejvyšší správní soud poté, kdy mu byla věc postoupena k rozhodnutí, za této situace nejprve opakovaně vyzval advokátku JUDr. Alenu Lasotovou k předložení plné moci, z níž by oprávnění k zastupování stěžovatelky vyplývalo (výzvy byly doručeny dne 1. 2. 2005 a dne 25. 2. 2005, kromě toho byla advokátce navíc učiněna výzva faxem dne 22. 2. 2005), ve všech případech však marně. Nejvyšší správní soud následně vyzval stěžovatelku k tomu, aby mu sdělila, na základě jakého právního titulu podala jejím jménem kasační stížnost JUDr. Alena Lasotová, a aby mu předložila plnou moc udělenou pro řízení o kasační stížnosti advokátovi. Stěžovatelka byla rovněž poučena o své povinnosti být zastoupena v řízení o kasační stížnosti advokátem a o důsledcích marného uplynutí lhůty, která jí byla poskytnuta. Výzva byla stěžovatelce doručena dne 4. 4. 2005, stěžovatelka ve lhůtě dvou týdnů nereagovala.

Stěžovatelka tedy nepředložila plnou moc advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, přestože k tomu byla vyzvána a o důsledcích marného uplynutí stanovené lhůty poučena, a o jeho ustanovení soudem nepožádala. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto návrh, jímž je v tomto případě kasační stížnost, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu, tj. kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. května 2005

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru