Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 274/2005Usnesení NSS ze dne 21.11.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 274/2005 - 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobců: a) L. S., b) nezletilý N. S., zastoupen žalobkyní sub. a) jako zákonnou zástupkyní, zastoupených Mgr. Annou Michalcovou, advokátkou, se sídlem Antonínská 422/4, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2005, č. j. 11 Az 56/2004 - 23,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Mgr. Anně Michalcové, advokátce, se sídlem Antonínská 422/4, Praha 7, se odměna za zastupování žalobců nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 12. 8. 2004, č. j. OAM - 6413/VL - 11 - P22 - 2001, neudělil žalobcům (dále jen „stěžovatelé“) azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu) a nevztáhl na ně překážku vycestování podle § 91 téhož zákona.

Proti rozhodnutí žalovaného podali stěžovatelé žalobu k Městskému soudu v Praze, který ji rozsudkem blíže označeným v záhlaví zamítl. V tomto rozsudku dále rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatelé domáhali zrušení uvedeného rozsudku městského soudu a současně navrhli, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek ve smyslu § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Dne 26. 10. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti v plném rozsahu.

č. j. 6 Azs 274/2005 - 63

Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Odměna právní zástupkyni stěžovatelů, která byla ustanovena usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2005, č. j. 11 Az 56/2004 - 51, nebyla přiznána, jelikož z obsahu soudního spisu soud neshledal žádné úkony právní služby, které by výše jmenovaná advokátka v řízení o kasační stížnosti provedla, a ani ona sama přes výzvu soudu žádné provedené úkony nespecifikovala.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru