Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 241/2006Usnesení NSS ze dne 20.06.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

6 As 25/2003


přidejte vlastní popisek

6 Azs 241/2006 - 77

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce, JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobkyně: N. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 8. 2006, č. j. 59 Az 14/2006 - 27,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 59 Az 14/2006 - 27 ze dne 14. 8. 2006, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 2. 2006, č. j. OAM - 101/VL - 10 - 08 - 2006, jímž stěžovatelce nebyl udělen azyl a nebyly na ni vztaženy ani překážky vycestování.

Kasační stížnost byla podána dne 7. 9. 2006. Dne 25. 5. 2007 byl pak Nejvyššímu správnímu soudu doručen přípis ze dne 10. 5 2007, z něhož vyplývá vůle stěžovatelky vzít kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzala-li tedy stěžovatelka svoji kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

č. j. 6 Azs 241/2006 - 78

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. června 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

č. j. 6 Azs 241/2006 - 79

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru