Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 228/2004Usnesení NSS ze dne 06.10.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 228/2004 - 38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně: L. U., zastoupena opatrovníkem Mgr. L. K., justičním čekatelem Krajského soudu v Ústí nad Labem, s pracovištěm u Okresního soudu v Liberci, U Soudu 540/3, Liberec, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 15. 4. 2003, č. j. OAM - 2810/AŘ - 2001, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, ze dne 18. 9. 2003, č. j. 59 Az 373/2003 - 13,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, byla zamítnuta žaloba žalobkyně (dále „stěžovatelka“) proti výše označenému rozhodnutí ministra vnitra, kterým byl stěžovatelce zamítnut rozklad a bylo potvrzeno prvostupňové rozhodnutí žalovaného č. j. OAM - 10499/VL - 16 - 03 - 2001 ze dne 30. 10. 2001 a zároveň bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; předmětem řízení byla žádost o udělení azylu v České republice.

Proti tomuto rozhodnutí krajského soudu podala stěžovatelka osobně dne 29. 9. 2003 kasační stížnost. V řízení podle § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), krajský soud neúspěšně vyzýval stěžovatelku k odstranění vad podání, neboť stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem. Z písemných sdělení Policie ČR (č. l. 20, 26, 29 soudního spisu) vyplývá, že stěžovatelka se od prosince 2003 nezdržuje na adrese hlášeného pobytu a orgánům policie ani soudu jinou adresu nesdělila. Z tohoto důvodu byl stěžovatelce usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, č. j. 59 Az 373/2003 - 35 ze dne 14. 5. 2004 ustanoven opatrovník.

Podle § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o azyl a tato skutečnost brání nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí ve věci. Jelikož v daném případě bylo nutné kasační stížnost ve věci azylu doplnit v součinnosti se stěžovatelkou, aby ji bylo možno projednat, přičemž její pobyt po podání

č. j. 6 Azs 228/2004 - 39

kasační stížnosti se stal neznámým, Nejvyšší správní soud shledal naplnění podmínek uvedeného ustanovení a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení o kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. října 2005

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru