Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 20/2013 - 27Usnesení NSS ze dne 21.11.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 20/2013 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobců: a) R. P., b) nezl. D. P., c) nezl. A. S., d) nezl. E. P., žalobci ad b), c) a d) zastoupeni matkou – žalobkyní ad a), všichni zastoupeni Mgr. Evou Krahulíkovou, advokátkou, se sídlem Sámova 1182/21, Praha 10, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 10. 2012, č. j. OAM-210/ZA-ZA04-K01-2012, v řízení o kasační stížnosti žalobkyň ad a), b), c) a d) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 6. 2013, č. j. 29 Az 25/2012 - 57.

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá pro nepřijatelnost. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. III. Ustanovené zástupkyni žalobkyň Mgr. Evě Krahulíkové, advokátce, se sídlem Sámova 1182/21, 101 00 Praha 10, se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 3400 Kč, která je splatná do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

Toto usnesení nemusí být odůvodněno (§ 104a odst. 1, 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru