Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 197/2005Usnesení NSS ze dne 27.06.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 197/2005 - 86

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobce: E. G., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 1. 2005, č. j. 28 Az 33/2004 – 57,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Hradci Králové v zákonné lhůtě se žalovaný (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým bylo rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 2. 2004, č. j. OAM - 5265/VL - 10 - K04 - 2003, zrušeno a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

Krajský soud v Hradci Králové po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 8. 6. 2006, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 14. 6. 2006, vzal stěžovatel svůj návrh výslovně zpět a požádal o zastavení řízení. Návrh odůvodnil tím, že stěžovatel jako správní orgán dne 7. 4. 2005 rozhodl o zastavení řízení o udělení azylu žalobci podle ustanovení § 25 písm. a) zákona o azylu, a to na základě podání žalobce, kterým vzal svoji žádost o azyl zpět. Nejvyšší správní soud proto řízení zastavil v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

č. j. 6 Azs 197/2005 - 87

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru