Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 171/2006Usnesení NSS ze dne 19.09.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 171/2006 - 105

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: V. G., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 10. 2005, č. j. 60 Az 228/2004 - 54,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví blíže označeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 12. 2004, č. j. OAM - 3410/VL - 20 - 03 - 2004, kterým byla stěžovatelova žádost o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost, přičemž zároveň podal návrh na ustanovení právního zástupce soudem a přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Přípisem ze dne 16. 1. 2006 vyzval Krajský soud v Ostravě stěžovatele, aby soudu předložil řádně vyplněné Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Na tuto výzvu stěžovatel ve stanovené lhůtě nereagoval. Proto krajský soud usnesením ze dne 15. 3. 2006, č. j. 60 Az 228/2004 - 88, rozhodl, že stěžovateli zástupce neustanovuje. Stěžovatel byl z toho důvodu současně vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil soudu své zastoupení advokátem, jehož si zvolil k zastupování své osoby v řízení o kasační stížnosti. Na tuto výzvu stěžovatel ve stanované lhůtě nezareagoval a plnou moc k zastupování své osoby soudu nedoložil. K doložení plné moci udělené zvolenému advokátovi vyzval stěžovatele rovněž Nejvyšší správní soud, ale ani jeho výzva nebyla vyslyšena.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie [§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád

č. j. 6 Azs 171/2006 - 106

správní (dále jen „s. ř. s.“)]. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem přes výzvu soudu splněna.

Nedostatek zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru