Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 14/2009 - 56Usnesení NSS ze dne 18.03.2009

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 14/2009 - 56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: V. Ch., zastoupeného Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 5. 2008, č. j. OAM -298/LE - BE03 - BE07 - 2008, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2008, č. j. 46 Az 79/2008 - 18,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2008, č. j. 46 Az 79/2008 - 18, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 5. 2008, č. j. OAM - 298/LE - BE03 - BE07 - 2008, jímž žalovaný zamítl stěžovatelovu žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že se Krajský soud v Praze pokoušel v rámci procesních úkonů ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), zastihnout stěžovatele na jím naposled udané adrese Zařízení pro zajištění cizinců Bělá pod Bezdězem - Jezová. Dva pokusy o doručení prostřednictvím držitele poštovní licence byly bezvýsledné s tím, že adresát byl podle databáze Ministerstva vnitra na uvedené adrese hlášen k pobytu. Krajský soud poté přistoupil k pokusu o zjištění místa jeho pobytu prostřednictvím Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie. Ze sdělení ministerstva ze dne 14. 11. 2008 vyplynulo, že stěžovateli byl vydán výjezdní příkaz k opuštění republiky platný do 1. 11. 2008 a jeho současný pobyt není znám. V návaznosti na toto zjištění ustanovil Krajský soud v Praze stěžovateli opatrovníka z důvodu neznámého pobytu a kasační stížnost předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelem udaná adresa pro doručování zjevně není adresou jeho pobytu, a v rámci provádění úkonů ve smyslu ustanovení § 108 s. ř. s. se nepodařilo krajskému soudu skutečný pobyt zjistit. Nejvyšší správní soud pak též zjistil, že stěžovatel byl ze Zařízení pro zajištění cizinců Bělá pod Bezdězem - Jezová propuštěn dne 3. 10. 2008 a téhož dne mu bylo vydáno výjezdní vízum platné do 1. 11. 2008. Za této situace Nejvyšší správní soud nevidí jiné možnosti, jak dále po stěžovateli pátrat, lze mít tedy za prokázané, že pobyt stěžovatele není znám.

Podle ustanovení § 33 písm. b) zákona o azylu soud zastaví řízení ve věci přezkumu rozhodnutí ve věcech mezinárodní ochrany, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Jelikož v současné chvíli Nejvyšší správní soud nevidí jinou možnost, jak zjistit skutečný pobyt stěžovatele, než jaké využil krajský soud a Nejvyšší správní soud, nezbylo mu, než rozhodnout o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. března 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru