Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 137/2005Usnesení NSS ze dne 30.11.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 137/2005 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a Mgr. Evy Kyselé v právní věci žalobce: O. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 11. 2004, č. j. 64 Az 23/2004 - 26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozsudkem Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 1. 2004, č. j. OAM - 6678/VL - 11 - 04 - 2003, kterým byla žádost o udělení azylu žalobce (dále jen „stěžovatel“) podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), zamítnuta jako zjevně nedůvodná. Jelikož soud v průběhu řízení zjistil, že stěžovatel dne 22. 7. 2004 svévolně opustil P. s. B., kde byl hlášen k pobytu, a jiné místo pobytu soudu nesdělil, byl mu soudem ustanoven pro zastupování v řízení opatrovník. Tomuto opatrovníkovi byl též dne 10. 11. 2004 doručen napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě.

Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel dne 10. 1. 2005 kasační stížnost, v níž mj. uvedl, že mu byl rozsudek již jako pravomocný předán orgány Policie České republiky při zadržení v místě pobytu dne 4. 1. 2005.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl dne 10. 11. 2004 doručen ustanovenému opatrovníku stěžovatele, jelikož místo stěžovatelova pobytu nebylo i nadále soudu známo. Ani on sám v podané kasační stížnosti tento krok soudu nijak nezpochybnil. Nejvyšší správní soud dotazem z evidence cizinecké policie zjistil, že na adrese K. 28, P., je stěžovatel hlášen od 10. 1. 2005, přičemž do té doby byl veden pouze jako osoba, které svévolně opustila P. s. v B.. Krajský soud proto nepochybil, když doručoval pouze ustanovenému opatrovníkovi. Stěžovatel tedy

č. j. 6 Azs 137/2005 - 49

mohl podat kasační stížnost do 24. 11. 2004. Stěžovatel však podal kasační stížnost prostřednictvím své zástupkyně zmocněné však jen k sepisu kasační stížnosti dne 10. 1. 2005. Tato kasační stížnost tak byla podána opožděně a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru