Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 134/2005Usnesení NSS ze dne 11.05.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 134/2005 - 63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: R. A., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 55 Az 455/2003 - 31 ze dne 23. 10. 2003,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozhodl dne 23. 10. 2003 rozsudkem č. j. 55 Az 455/2003 - 31 o zamítnutí žaloby, kterou podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM - 1208/VL - 20 - C10 - 2002 ze dne 29. 11. 2002, jímž jí nebyl udělen azyl.

Rozsudek krajského soudu stěžovatelka napadala kasační stížností osobně dne 29. 3. 2005. Poté, kdy byla kasační stížnost předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí, bylo dne 4. 5. 2005 doručeno podání stěžovatelky, z jehož obsahu nepochybně vyplývá, že stěžovatelka bere podanou kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Toto podání bylo postoupeno Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzala-li tedy stěžovatelka svoji kasační stížnost zpět, soud řízení zastavil, aniž by byla stěžovatelka poučována o své povinnosti být v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, nemá-li sama právnické vzdělání, jež je pro výkon advokacie vyžadováno (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), neboť kasační stížnost byla podána opožděně a již podruhé v téže věci, když Nejvyšší správní soud dne 2. 6. 2004 svým usnesením č. j. 6 Azs 70/2004 - 52 kasační stížnost téže stěžovatelky směřující proti témuž rozsudku krajského soudu odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.; v případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. května 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil člen senátu určený dle rozvrhu práce provést jednotlivý potřebný úkon v době překážky v práci předsedkyně senátu

JUDr. Milady Tomkové

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru