Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Azs 124/2020 - 17Usnesení NSS ze dne 30.06.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

6 Azs 124/2020 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Dienstbiera, soudkyně zpravodajky Mgr. Sylvy Šiškeové a soudce JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: P. H. T., zastoupeného Mgr. Ing. Karlem Mockem, advokátem, se sídlem Nádražní 923/118, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 6. 2019, č. j. OAM-63/ZA-ZA11-HA13-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2020, č. j. 1 Az 38/2019 – 24

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Žalobce proti tomuto rozhodnutí podal žalobu u Městského soudu v Praze, který ji shora označeným rozsudkem zamítl. Proti rozsudku městského soudu brojí žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností.

[2] S ohledem na skutečnost, že kasační stížnost neobsahovala náležitosti stanovené v § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), Nejvyšší správní soud vyzval v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. stěžovatele k jejich doplnění ve lhůtě jednoho měsíce usnesením ze dne 19. 5. 2020, č. j. 6 As 124/2020 – 9. Zároveň stěžovatele poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

[3] Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo let uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 25. 5. 2020, posledním dnem lhůty pro doplnění kasační stížnosti tak byl čtvrtek 25. 6. 2020. Stěžovatel v uvedené lhůtě náležitosti kasační stížnosti nedoplnil, a pro tuto vadu nebylo možné v řízení pokračovat.

[4] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl (§ 37 odst. 5 za použití § 120 s. ř. s.). [5] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. června 2020

JUDr. Filip Dienstbier

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru