Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 79/2013 - 30Usnesení NSS ze dne 08.01.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Plzeňského Kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

6 As 79/2013 - 30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: F. D., zastoupeného JUDr. Ing. Janem Matysem, advokátem, se sídlem Sokolovská 25, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, ve věci týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 6. 2011, č. j. DSH/3169/11, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 3. 2013, č. j. 17 A 51/2011 - 44,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl včas podanou kasační stížností v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 14. 6. 2011, č. j. DSH/3169/11.

[2] Jelikož stěžovatel neuhradil soudní poplatek za podání kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud ho usnesením ze dne 26. 6. 2013, č. j. 6 As 79/2013 - 11, vyzval k jeho zaplacení. Stěžovatel využil možnosti požádat zdejší soud o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud však jeho žádost usnesením ze dne 5. 11. 2013, č. j. 6 As 79/2013 – 25, zamítl a vyzval ho k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení tohoto usnesení. Současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 21. 11. 2013.

[3] Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[4] Stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5] Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2014

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru