Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 79/2012 - 16Usnesení NSS ze dne 13.02.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
VěcStavební zákon
Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

6 As 79/2012 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Jiřího Palla v právní věci žalobce: Ing. I. H., zastoupeného Mgr. Bohumilou Goold, advokátkou, se sídlem Poštovská 8d, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 7. 2012, č. j. JMK 72727/2012, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Dobrovolný svazek obcí „Vedrovice Kubšice - ČOV a tlaková kanalizace“, se sídlem Vedrovice 326, Loděnice u Moravského Krumlova, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 11. 2012, č. j. 62 A 93/2012 - 45,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce napadl včasnou kasační stížností v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Brně, kterým bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 7. 2012, č. j. JMK 72727/2012. Žalobce však neuhradil soudní poplatek za podání kasační stížnosti.

[2] Nejvyšší správní soud proto žalobce usnesením ze dne 7. 12. 2012, č. j. 6 As 79/2012 - 7, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla zástupkyni žalobce doručena dne 18. 12. 2012.

[3] Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, (dále „zákon o soudních poplatcích“) ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[4] Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5] Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. února 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru