Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 59/2006 - 75Usnesení NSS ze dne 30.01.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníNárodní památkový ústav
Ministerstvo kultury
VěcPrávo na informace
Prejudikatura

1 As 15/2006

2 As 60/2006

2 Ads 57/2003 - 48


přidejte vlastní popisek

6 As 59/2006 - 102

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohuslavem Hnízdilem v právní věci žalobkyně: PhDr. H. P., zastoupené JUDr. Jitkou Šmídovou, advokátkou, se sídlem Koněvova 150, Praha 3, proti žalovaným: 1) Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské nám. 3, Praha 1, 2) Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské nám. 1, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ad 1) ze dne 26. 10. 2004, č. j. 8167/2004, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2006, č. j. 7 Ca 4/2005 - 41,

takto:

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. ledna 2008, č. j. 6 As 59/2006 - 75, se v odůvodnění na straně 78 ve čtvrtém odstavci, začínajícím slovy: Nejvyšší správní soud nad rámec … a končící slovy: … v této lhůtě podáno k poštovní přepravě, opravuje tak, že z druhé věty uvedeného odstavce se vypouští tato část: „jak již na tuto možnost zdejší soud poukázal v rozsudku ze dne 28. 3. 2007, č. j. 1 As 15/2006 - 73“.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 16. 12. 2008 žalobkyně podala návrh podle § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), na opravu zřejmých nesprávností v rozsudku (správně usnesení) Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2008, č. j. 6 As 59/2006 - 75. Namítá zjevnou nesprávnost odůvodnění, kdy odkazované rozhodnutí senátu 1 As je v diametrálním rozporu s právním názorem zaujatým senátem 6 As. Navrhuje proto opravu zřejmých nesprávností v odůvodnění předmětného rozhodnutí, kdy je zcela zjevně uveden nesprávný judikát.

Návrh na opravu odůvodnění rozsudku byl shledán důvodným, neboť odkazovaný rozsudek ve věci č. j. 1 As 15/2006 - 73 se postavil na odlišný právní názor, než který zaujal senát 6 As v předmětné věci. Z tohoto důvodu předseda senátu opravil tuto zjevnou nesprávnost (§ 54 odst. 4 s. ř. s.) v odůvodnění usnesení vypuštěním pasáže odkazující na rozsudek ve věci sp. zn. 1 As 15/2006.

Poučení: proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru