Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 37/2004Usnesení NSS ze dne 28.04.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČESKÝ TELECOM, a.s.
Český telekomunikační úřad
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

6 As 37/2004 - 66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci stěžovatele: Č. T., a. s., zastoupen JUDr. Karlem Muzikářem, advokátem, se sídlem Křížovnické nám. 1/193, 110 00 Praha 1, a dalšího účastníka: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, 190 00 Praha 9, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 5 Ca 160/2003 – 39 ze dne 7. 4. 2004,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Městskému soudu v Praze se stěžovatel domáhal zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta jeho žaloba směřující proti cenovému rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. 03/PROP/2003 ze dne 2. 6. 2003, č. j. 16055/2003 - 611; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 7. 4. 2005, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 8. 4. 2005, vzal stěžovatel prostřednictvím svého právního zástupce s odkazem na rozhodnutí zvláštního senátu ze dne 23. 3. 2005, č. j. Konf 103/2004 - 20, svůj návrh zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení zastavil v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru