Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 35/2007Usnesení NSS ze dne 16.08.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníCCC Boty Czech, s. r. o.
Celní úřad Prostějov
VěcOchrana spotřebitele

přidejte vlastní popisek

6 As 35/2007 - 85

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: C. B. C., s. r. o., zastoupen Mgr. Hynkem Peroutkou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15/583, Praha 1, proti žalovanému: Celní úřad Prostějov, se sídlem Za Olomouckou ulicí, Prostějov, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2006, č. j. 22 Ca 443/2006 - 35,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením blíže označeným v záhlaví krajský soud odmítl žalobcovu (dále jen „stěžovatel“) žalobu, jíž se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 9. 2006, č. j. 4606/06 - 1362 - 031.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel včas kasační stížnost, v níž namítal stížní důvod podle § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a požadoval zrušení napadeného usnesení a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

Dne 10. 8. 2007 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno výslovné zpětvzetí kasační stížnosti. Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

č. j. 6 As 35/2007 - 86

V Brně dne 16. srpna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru