Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 21/2005Usnesení NSS ze dne 18.01.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcObyvatelstvo - evidence, doklady

přidejte vlastní popisek

6 As 21/2005 - 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: M. S., zastoupen Mgr. Markem Ježkem, advokátem, se sídlem Havlíčkova 12, Český Těšín, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 22 Ca 264/2003 - 35 ze dne 26. 10. 2004,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozsudkem zamítl Krajský soud v Ostravě žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 4. 2003, č. j. VV/3395/03/OCD/20/Tř, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu v Českém Těšíně, odbor občanskoprávní, ze dne 26. 2. 2003, č. j. OS - CD - 402/2003 - Chl, kterým byl žalobci (dále jen „stěžovatel“) odňat cestovní pas č. X.

Proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, případně do dvou týdnů od doručení opravného usnesení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl právnímu zástupci stěžovatele doručen dne 1. 12. 2004. Stěžovatel tedy mohl podat kasační stížnost do 15. 12. 2004.

Zástupce stěžovatele byl přípisem soudu ze dne 7. 12. 2004 vyzván, aby rozsudek krajského soudu zaslal zpět k provedení opravy v odůvodnění. Opravený rozsudek mu byl doručen dne 15. 12. 2004. V daném případě se nejednalo o opravu výroku a nebylo vydáno opravné usnesení (§ 54 odst. 4 s. ř. s.), proto lhůta dle § 106 odst. 2 s. ř. s. nepočala běžet znovu ode dne doručení opraveného rozsudku. Stěžovatel podal kasační stížnost prostřednictvím svého zástupce dne 29. 12. 2004. Tato kasační stížnost tak byla podána

č. j. 6 As 21/2005 - 63

opožděně a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. ledna 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru