Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 140/2014 - 7Usnesení NSS ze dne 01.07.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy
Občanské sdružení pro Hanspaulku
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

6 As 140/2014 - 7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: Občanské sdružení „Pro Hanspaulku“, se sídlem Matějská 2370/2, 160 00 Praha 6, zastoupené JUDr. Ondřejem Tošnerem, Ph.D., advokátem, se sídlem Slavíkova 1568/23, 120 00 Praha 2, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. února 2013, č. j. S-MHMP 2285/2013/OST/No, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. května 2014, č. j. 11 A 46/2013 - 73,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal v zákonné lhůtě kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 6 ze dne 18. října 2012, č. j. MCP6 072785/2012. Naposled uvedeným rozhodnutím bylo rozhodnuto o změně územního rozhodnutí ze dne 13. srpna 2009 o umístění stavby „Revitalizace objektu Jugoslávských partyzánů 1580/3 v Praze 6, katastrální území Dejvice“, byly stanoveny podmínky pro změnu stavby a bylo rozhodnuto o námitkách účastníků řízení.

V průběhu řízení sdělil stěžovatel podáním ze dne 27. června 2014, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu 1. července 2014, že bere podanou kasační stížnost zpět v celém rozsahu, a navrhl, aby řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno. Vzhledem k této skutečnosti Nejvyšší správní soud řízení zastavil podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. července 2014

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru