Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 107/2017 - 11Usnesení NSS ze dne 12.04.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníNejvyšší správní soud
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

6 As 107/2017 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu a zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška, soudce JUDr. Petra Průchy a soudkyně Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobce: Ing. P. M., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské nám. 6, Brno, týkající se usnesení žalovaného ze dne 26. května 2016, č. j. 9 As 119/2016 - 18, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. února 2017, č. j. 62 A 132/2016 - 59,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. května 2016, č. j. 9 As 119/2016 - 18, kterým byla odmítnuta kasační stížnost žalobce proti usnesení krajského soudu ze dne 4. listopadu 2015, č. j. 62 A 182/2015 - 5, kterým byla odmítnuta žaloba proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. července 2015, č. j. 9 As 118/2015 - 52.

[2] Jak již uvedl Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 26. května 2016, č. j. 9 As 119/2016 - 18, tentýž stěžovatel byl ze strany Nejvyššího správního soudu již několikrát poučen o podmínce povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel byl takto poučen v řízeních vedených pod sp. zn. 6 As 92/2014, 10 As 83/2014, 10 As 268/2014 a zejména v řízení 9 As 118/2015. Pro nynější řízení se proto jeví neefektivním a formalistickým stejnému stěžovateli opětovně adresovat výzvu k doložení splnění požadavků dle § 105 odst. 2 s. ř. s. Takový postup by ve skutečnosti znamenal, že Nejvyšší správní soud by stěžovatele znovu nadbytečně informoval o skutečnostech, o nichž objektivně musí z minulých řízení vědět. Nejvyšší správní soud na základě výše uvedených úvah kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. pro nesplnění podmínky řízení spočívající v povinném zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti, aniž by jej vyzval k doložení plné moci pro advokáta. Kasační stížnost, byla-li by jinak přípustná, je krom toho zcela zjevně opožděná (podle stěžovatele mu bylo napadené rozhodnutí krajského soudu doručeno 13. března 2017, dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti tak uplynula 27. března 2017, kasační stížnost však byla podána až 3. dubna 2017).

[1] K tomu je nutno dodat, že stěžovatel opakovaně řetězí žaloby a kasační stížnosti proti rozhodnutím krajského soudu a Nejvyššího správního soudu, ač proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu žádný opravný prostředek, natož žaloba k soudu prvního stupně, přípustný není. Krajský soud nemá pravomoc přezkoumávat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Vznesené námitky prima facie nemohou být důvodné a kasační stížnost proti odmítavému usnesení krajského soudu je tak zcela zjevně bez naděje na úspěch. Takto koncipovanou kasační stížnost proto ani obsahově nelze za vážně míněnou kasační stížnosti považovat, o čemž svědčí i stěžovatelovy formulace („tajný soud“, „subjektivní usnesení“ aj.), napříště je proto namístě obdobná podání stěžovatele zapisovat do rejstříku Na, resp., i když by je soudní kancelář zapsala do rejstříku návrhů na zahájení řízení, vyřizovat je neformálně přípisem (tzv. skončit „jinak“) či spíše je vzhledem k jejich sériovosti a stereotypnosti zakládat bez odpovědi. O tomto postupu budiž tímto stěžovatel poučen.

[3] O nákladech řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Dle uvedených ustanovení žádný z účastníků řízení o kasační stížnosti nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2017

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru