Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Aps 1/2007 - 55Usnesení NSS ze dne 28.02.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízení1) Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí, 2) Finanční ředitelství v Ostravě
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

6 Aps 1/2007 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: Ing. V. T., zastoupeného JUDr. Michalem Kačmaříkem, advokátem, se sídlem Poštovní 2, Ostrava, proti žalovaným: 1) Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí, se sídlem Spořitelní 238, Frýdlant nad Ostravicí, 2) Finanční ředitelství v Ostravě, se sídlem Na Jízdárně 3, Ostrava, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správních orgánů, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 22 Ca 326/2005 - 30 ze dne 5. 10. 2006,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Ostravě v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu; dále bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že se žalobci vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2000 Kč.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 12. 2. 2008, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno 19. 2. 2008, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět v celém rozsahu. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru