Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ao 4/2021 - 45Usnesení NSS ze dne 24.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo zdravotnictví
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

6 Ao 4/2021 - 45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Filipa Dienstbiera, soudce JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci navrhovatelky: H. J., zastoupené JUDr. Tomášem Nielsenem, advokátem, sídlem Kozí 916/5, Praha 1, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 1. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ve znění opatření obecné povahy ze dne 5. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byl dne 16. 3. 2021 doručen shora označený návrh. Podáním ze dne 23. 3. 2021 vzala navrhovatelka svůj návrh zpět a požádala o zastavení řízení.

[2] Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[3] Projev vůle navrhovatelky, jímž došlo ke zpětvzetí návrhu, nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud proto rozhodl o zastavení řízení o jejím návrhu.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[5] S ohledem na ukončení řízení ve věci samé již Nejvyšší správní soud nerozhodoval o podaném návrhu na předběžné opatření.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2021

JUDr. Filip Dienstbier

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru