Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ao 23/2021 - 10Usnesení NSS ze dne 25.05.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo zdravotnictví
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

6 Ao 23/2021 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudce JUDr. Filipa Dienstbiera a soudkyně Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci navrhovatelky: JUDr. R. V., proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, týkající se návrhu na zrušení mimořádného opatření odpůrce ze dne 14. května 2021 č. j. MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. května 2021 se navrhovatelka domáhala zrušení v záhlaví označeného mimořádného opatření odpůrce.

[2] Dne 22. května 2021 vzala navrhovatelka návrh zpět, neboť od 24. května 2021 již není dotčena na svých právech.

[3] Nejvyšší správní soud proto zastavil řízení podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. května 2021

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru