Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ans 2/2008 - 102Usnesení NSS ze dne 23.07.2009

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníZákladní organizace evid. č. 20-0135-3805 Odborového svazu státních orgánů a organizací
Český statistický úřad
VěcOstatní
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
I. ÚS 2530/2009

přidejte vlastní popisek

6 Ans 2/2008 - 102

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohuslavem Hnízdilem v právní věci žalobkyně: Základní organizace evid. č. 20-0135-3805 Odborového svazu státních orgánů a organizací, nyní pod názvem Odborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu, se sídlem Bouzov 8, adresa pro doručování: Tylova 1, Olomouc, zastoupené Mgr. Pavlem Baťkem, advokátem, se sídlem Sokolovská 394/17, Praha 8, proti žalovanému: Český statistický úřad, se sídlem Na Padesátém 81, Praha 10, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2007, č. j. 6 Ca 139/2006 - 30,

takto:

Bod III. výroku rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2009, č. j. 6 Ans 2/2008 - 90, správně zní: „Ustanovenému zástupci žalobkyně, advokátu Mgr. Pavlu Baťkovi, se přiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti v částce 5712 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě do 60 dnů od právní moci rozsudku.“.

Odůvodnění:

Při rozhodování o kasační stížnosti byla ustanovenému advokátovi stěžovatelky Mgr. Baťkovi přiznána odměna za zastupování stěžovatelky za 2 úkony právní služby spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a písemného doplnění kasační stížnosti (§ 11 odst. 1 písm. b/ a d/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb - advokátní tarif). Požadovaná odměna za prostudování spisu přiznána nebyla, protože prostudování spisu nepředstavuje úkon právní služby podle § 11 advokátního tarifu. Výše odměny za 1 úkon právní služby činí v daném případě částku 2100 Kč, k tomu nutno připočítat náhradu hotových výdajů v částce 300 Kč za jeden úkon právní služby. Protože ustanovený advokát je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu podle § 35 odst. 8 s. ř. s. rovněž částka, kterou je z přiznané odměny na této dani povinen odvést. Celkem tedy ustanovenému zástupci náleží částka 5712 Kč.

Ve zkráceném znění rozsudku, které bylo vyvěšeno na úřední desce soudu, však byla nedopatřením uvedena nesprávná částka 952 Kč.

Podle § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení.

Z vyložených důvodů byl rozsudek ve výroku o odměně advokáta opraven tak, že odměna, jež se zástupci stěžovatelky přiznává, činí správně částku 5712 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. července 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru