Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Afs 61/2021 - 18Usnesení NSS ze dne 15.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

6 Afs 61/2021 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudce JUDr. Filipa Dienstbiera a soudkyně Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci žalobce: Ing. J. J., zastoupený Mgr. Filipem Němcem, advokátem, sídlem Opletalova 1535/4, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, sídlem Masarykova 427/31, Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. září 2018 č. j. 42886/18/5100-41451-712241, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. ledna 2021 č. j. 31 Af 60/2018 - 113,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou blanketní kasační stížností žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, kterým krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ve věci uložení pokuty ve výši 50 000 Kč za nepodání kontrolního hlášení ani v náhradní lhůtě.

[2] Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 15. února 2021 č. j. 6 Afs 61/2021 - 9 vyzval k zaplacení soudního poplatku a k odstranění vad kasační stížnosti. K zaplacení soudního poplatku byla stěžovateli stanovena lhůta patnácti dnů.

[3] Uvedené usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno do datové schránky dne 16. února 2021. Patnáctidenní lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy uplynula ve středu 3. března 2021, aniž by stěžovatel soudní poplatek zaplatil.

[4] Podle § 9 odst. 1 věty druhé zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud po marném uplynutí lhůty určené k zaplacení soudního poplatku řízení zastaví. Z uvedených skutečností je zřejmé, že předpoklady pro postup podle citovaného ustanovení jsou v této věci splněny; soud neobdržel ani soudní poplatek, ani žádost o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti stěžovatele podle § 47 písm. c), aplikovaného na základě § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. března 2021

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru