Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Afs 296/2020 - 27Usnesení NSS ze dne 05.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
EBH Moutnice s.r.o.
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

6 Afs 296/2020 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Filipa Dienstbiera, soudce JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně zpravodajky Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci žalobkyně: EBH Moutnice s.r.o., sídlem Moutnice 297, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, sídlem Masarykova 427/31, Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 5. 2018, č. j. 23630/18/5200-11433-700681, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 9. 2020, č. j. 62 Af 69/2018 - 70,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalovaného se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností ze dne 2. 10. 2020 se žalovaný domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně. Podáním ze dne 22. 2. 2021 žalovaný vzal kasační stížnost zpět.

[2] Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení o kasační stížnosti zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[3] Projev vůle žalovaného, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud proto rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. března 2021

JUDr. Filip Dienstbier

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru