Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Afs 101/2020 - 16Usnesení NSS ze dne 06.05.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníCelní úřad pro Jihomoravský kraj
PILA CEDR spol. s r. o.
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

6 Afs 101/2020 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška, soudkyně Mgr. Sylvy Šiškeové a soudce JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobkyně: PILA CEDR spol. s r. o., se sídlem Malá Bystřice č. p. 2191/1, zastoupené JUDr. Petrem Kamenčákem, advokátem, se sídlem Dvořákova 937/26, Ostrava, proti žalovanému: Celní úřad pro Jihomoravský kraj, se sídlem Koliště 17, Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. dubna 2018 č. j. 55385-3/2018-530000-42, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. března 2020 č. j. 29 Af 60/2018 - 80,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalovaný (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení v návětí označeného rozsudku Krajského soudu v Brně.

[2] Dne 4. května 2020 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání, jímž vzal stěžovatel kasační stížnost zpět. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3] Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. května 2020

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru