Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 9/2008 - 47Usnesení NSS ze dne 13.03.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 9/2008 - 47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: M. T., zastoupeného Mgr. Milanem Schubertem, advokátem, se sídlem Mírové nám. 157/30, Litoměřice, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 3. 2. 2006, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 7. 2006, č. j. 42 Cad 36/2006 - 23,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem blíže označeným v záhlaví krajský soud zrušil rozhodnutí žalované ze dne 3. 2. 2006, č. X, věc vrátil žalované k dalšímu řízení a žádnému z účastníků nepřiznal náhradu nákladů řízení. Zrušeným rozhodnutím žalované byl žalobci odňat plný invalidní důchod.

Včas podanou kasační stížností se žalovaná domáhala zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu a uplatňovala kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Současně požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Dne 11. 3. 2008 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti žalovanou ze dne 1. 10. 2007. Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. března 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru