Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 76/2006Usnesení NSS ze dne 20.06.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcZdravotnictví a hygiena
Prejudikatura

8 As 24/2005

6 As 25/2003


přidejte vlastní popisek

6 Ads 76/2006 - 104

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: J. S., zastoupen JUDr. Marií Piekarzovou, advokátkou, se sídlem Těšínská 1495, Šenov, adresa pro doručování: Junácká 3, Havířov, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 3. 2006, č. j. 22 Ca 232/2004 - 68,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 22 Ca 232/2004 - 68 ze dne 29. 3. 2006, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 5. 2004, č. j. SZ/6546/04/Oc, ve věci lékařského posudku.

Dne 13. 6. 2007 bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu stěžovatelovo podání, z něhož vyplývá vůle stěžovatele vzít svoji kasační stížnost zpět. Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzal-li tedy stěžovatel zmíněným přípisem výslovně svoji kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

č. j. 6 Ads 76/2006 - 105

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. června 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

č. j. 6 Ads 76/2006 - 106

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru