Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 64/2010 - 89Usnesení NSS ze dne 24.06.2010

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Policejní prezídium České republiky
VěcSlužební poměr

přidejte vlastní popisek

6 Ads 64/2010 - 89

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: M. H., zastoupeného Mgr. Svatoplukem Šplechtnou, advokátem, se sídlem Jindřišská 20, Praha 1, proti žalované: Policie České republiky, Policejní prezidium, se sídlem Strojnická 27, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 1. 2010, č. j. 11 Ca 111/2008 - 52,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Městskému soudu v Praze v zákonné lhůtě se žalovaná (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalované ze dne 7. 1. 2008, č. 43, a věc vrácena žalované k dalšímu řízení (bod I. výroku), a dále bylo rozhodnuto, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 28. 5. 2010, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno 14. 6. 2010, vzala stěžovatelka svůj návrh v celém rozsahu zpět a navrhla, aby řízení bylo zastaveno. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. června 2010

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru