Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 53/2007Usnesení NSS ze dne 20.06.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - ostatní
Prejudikatura

6 As 25/2003


přidejte vlastní popisek

6 Ads 53/2007 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: D. P., zastoupena JUDr. Lubomírem Müllerem, advokátem, se sídlem Symfonická 1496/9, Praha 5, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované č. X ze dne 21. 2. 2006, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 32 Cad 49/2006 - 30 ze dne 21. 12. 2006,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 32 Cad 49/2006 - 30 ze dne 21. 12. 2006, kterým bylo zrušeno její rozhodnutí č. X ze dne 30. 6. 2003, věc vrácena k dalšímu řízení a stanovena povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení.

Dne 12. 6. 2007 bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu stěžovatelčino podání, z něhož vyplývá vůle stěžovatelky vzít svoji kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzala-li tedy stěžovatelka zmíněným přípisem výslovně svoji kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Soudní řád správní předvídá možnost uložit povinnost k náhradě nákladů řízení v případě zastavení řízení jen ve prospěch stěžovatele, nastanou-li soudním řádem správním předvídané okolnosti (§ 60 odst. 3 věta druhá s. ř. s.). Žalobci, jenž v tomto řízení požadoval náhradu nákladů svého zastoupení advokátem, tedy nebylo možno vyhovět.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

č. j. 6 Ads 53/2007 - 54

V Brně dne 20. června 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru