Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 41/2004Usnesení NSS ze dne 26.10.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČSSZ
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 41/2004 - 47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně A. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 1. 12. 2003, ve věci kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 6. 2004, č. j. 2 Cad 38/2004 - 30,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem krajský soud zamítl žalobu žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozhodnutí žalované, kterým byl stěžovatelce odňat plný invalidní důchod, a zároveň bylo rozhodnuto tak, že náhrada nákladů řízení se žádnému z účastníků nepřiznává.

Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka včasnou kasační stížnost.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále „s. ř. s.“), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Absence takového zastoupení představuje nedostatek podmínky řízení o kasační stížnosti, pro který, bude-li neodstranitelný nebo nebude-li přes výzvu soudu odstraněn, a nelze-li proto v řízení pokračovat, soud návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.

Jelikož stěžovatelka nedoručila soudu plnou moc udělenou advokátu pro zastupování k řízení o kasační stížnosti, byla usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. 7. 2004, č. j. 2 Cad 38/2004 - 38, vyzvána, aby tak učinila ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení. Současně byla tímto usnesením vyzvána, aby vtéže lhůtě doplnila důvody nezákonnosti napadeného rozhodnutí dle § 103 s. ř. s. Na uvedenou výzvu však stěžovatelka ve stanovené lhůtě nereagovala. Jelikož tak stěžovatelka podmínku povinného zastoupení nesplňuje, a tento nedostatek řízení nebyl i přes výzvu soudu odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu, než uvedenou kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

č. j. 6 Ads 41/2004 - 48

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. října 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru