Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 36/2007 - 29Usnesení NSS ze dne 17.01.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra,
VěcOdškodnění - ostatní

přidejte vlastní popisek

6 Ads 36/2007 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: V. S., zastoupen JUDr. Ladislavem Piterkou, advokátem, se sídlem Výškovická 172, Ostrava, adresa pro doručování: Ruská 2887/101, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 11. 2006, č. j. 22 Ca 360/2006 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 21. 6. 2006, č. j. P - 352/2006, nebyla žalobci (dále jen „stěžovatel“) poskytnuta jednorázová peněžní částka podle zákona č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky.

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, který rozhodl v záhlaví blíže označeným usnesením. Žalobu odmítl pro opožděnost a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Proti shora uvedenému usnesení krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Napadené unesení Krajského soudu v Ostravě bylo zasláno stěžovatelovu zástupci a podle připojené doručenky mu bylo doručeno dne 7. 12. 2006. Stěžovatel tedy mohl podat kasační stížnost do 21. 12. 2006. Stěžovatelův zástupce však podal kasační stížnost k poštovní přepravě dne 22. 12. 2006. Tato kasační stížnost tak byla podána opožděně a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

č. j. 6 Ads 36/2007 - 30

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. ledna 2008

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru