Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 30/2006Usnesení NSS ze dne 29.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

22 Cad 32/2006 - 9


přidejte vlastní popisek

6 Ads 30/2006 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: P. G., zastoupen JUDr. Alenou Lasotovou, advokátkou, se sídlem Přívozská 10, Ostrava - Moravská Ostrava, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 18 Cad 22/2005 - 20 ze dne 15. 9. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce, advokátce JUDr. Aleně Lasotové, se odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl žalobou rozhodnutí žalované ze dne 16. 12. 2004, č. X, jímž byla zamítnuta jeho žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Stěžovatel není podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení ve Frýdku – Místku ze dne 7. 12. 2004 plně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 30 %.

Krajský soud v Ostravě rozsudkem blíže označeným v záhlaví žalobu zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel včas kasační stížnost, kterou však nijak neodůvodnil, pouze požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti soudem.

Usnesením ze dne 16. 1. 2006, č. j. 18 Cad 22/2005 - 38, Krajský soud v Ostravě ustanovil stěžovateli zástupkyni a zároveň ji vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce odstranila nedostatky kasační stížnosti, konkrétně aby uvedla, z jakých důvodů a v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno. Současně krajský soud v tomto usnesení stěžovatele poučil, že nebude-li kasační stížnost doplněna, může ji Nejvyšší správní soud odmítnout. Usnesení bylo stěžovatelově zástupkyni doručeno dne 23. 1. 2006, ona na něj však ve stanovené lhůtě ani později nijak nereagovala.

č. j. 6 Ads 30/2006 - 47

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost mj. obsahovat údaj o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí napadáno. Kasační stížnost však přes výzvu soudu žádné odůvodnění neobsahuje. Jelikož nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, nelze proto v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud musel návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Ustanovené zástupkyni nebyla odměna za zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti přiznána, neboť přes výzvu soudu nesdělila, jaké úkony ve věci učinila, a ani z obsahu soudního spisu žádné její úkony právní služby nelze dovodit.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru