Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 29/2011 - 67Usnesení NSS ze dne 24.05.2011

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníČeská advokátní komora
VěcZájmová a profesní samospráva
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
I. ÚS 1972/2011

přidejte vlastní popisek

6 Ads 29/2011 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohuslavem Hnízdilem v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, proti rozhodnutí žalované č. j. 589/10, v řízení o kasačních stížnostech žalobce 1) ze dne 2. 6. 2010 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 5. 2010, č. j. 30 A 39/2010 - 5, a 2) ze dne 16. 12. 2010 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 11. 2010, č. j. 30 A 39/2010 - 39,

takto:

Bod II. výroku usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2011, č. j. 6 Ads 29/2011 - 61, správně zní: „Kasační stížnost ze dne 16. 12. 2010 se odmítá.“ Bod III. výroku usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2011, č. j. 6 Ads 29/2011 - 61, správně zní: „Kasační stížnost ze dne 2. 6. 2010 se odmítá.“

Odůvodnění:

V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2011, č. j. 6 Ads 29/2011 - 61, bylo nedopatřením v bodě II. výroku tohoto usnesení uvedeno, že se odmítá kasační stížnost ze dne 2. 6. 2010, a v bodě III. výroku citovaného usnesení, že se odmítá kasační stížnost ze dne 16. 12. 2010.

Tuto zjevnou nesprávnost proto Nejvyšší správní soud opravil vydáním tohoto opravného usnesení (§ 54 odst. 4 a § 55 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen „s. ř. s.“).

Podle § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení.

Z vyložených důvodů bylo usnesení ve výroku v bodě II. a III. opraveno tak, jak výše uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. května 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru