Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 22/2012Usnesení NSS ze dne 07.03.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníVšeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Rozhodčí orgán
VěcSociální ochrana - Zdravotní pojištění

přidejte vlastní popisek

6 Ads 22/2012 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: Ing. M. M., zastoupeného JUDr. Jiřím Bönischem, advokátem, se sídlem Ječná 29a, Brno, proti žalovanému: Rozhodčí orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny, se sídlem Orlická 4, Praha 3, o žalobě proti blíže neurčenému rozhodnutí žalovaného nebo o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2011, č. j. 11 Ad 6/2011 - 18,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu se žalobce (dále jen ,,stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2011, č. j. 11 Ad 6/2011 - 18, kterým byla odmítnuta žaloba proti blíže neurčenému rozhodnutí žalovaného nebo o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného. Dále městský soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V podání ze dne 20. 4. 2012, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu osobně doručeno dne 23. 4. 2012, stěžovatel výslovně uvedl, že podanou kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2011, č. j. 11 Ad 6/2011 - 18, bere zpět.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) rozhodl o zastavení řízení. Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru