Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 161/2012 - 57Usnesení NSS ze dne 20.11.2013

Způsob rozhodnutídoplňující
Účastníci řízeníZentiva, a.s.
Ministerstvo zdravotnictví
VěcSociální ochrana - Zdravotní pojištění
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 3910/2013

přidejte vlastní popisek

6 Ads 161/2012 - 57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: Zentiva a.s., se sídlem Nitrianská 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika, zastoupené JUDr. PharmDr. Vladimírem Bíbou, advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 17, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 4, Praha 2, za účasti osoby zúčastněné na řízení: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 4. 2010, č. j. MZDR5232/2010, sp. zn. FAR: L19/2010, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 11. 2012, č. j. 11 Ad 13/2010 - 153, tímto doplňujícím usnesením,

takto:

Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2013, č. j. 6 Ads 161/2012 - 47, byla zamítnuta kasační stížnost žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 11. 2012, č. j. 11 Ad 13/2010 - 153; zároveň bylo rozhodnuto, že žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Při rozhodování o nákladech řízení však Nejvyšší správní soud v rozsudku nerozhodl o právu osoby zúčastněné na řízení na náhradu nákladů řízení. Rozsudek byl proto podle § 166 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), doplněn tímto usnesením.

Podle § 60 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu nákladů řízení pouze tehdy, jestliže jí vznikly náklady v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. Nejvyšší správní soud však osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost neuložil, takže jí ani nelze přiznat právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. listopadu 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru