Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 127/2006Usnesení NSS ze dne 19.12.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 127/2006 - 56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: Mgr. Z. S., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 4. 2006, č. j. 2 Cad 134/2005 - 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích byla žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 17. 8. 2005, č. X, zamítnuta; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozsudku krajského soudu, jenž jí byl doručen dne 9. 5. 2006, podala kasační stížnost, která byla stěžovatelkou podána na poštu k přepravě 10. 5. 2006 a doručena České správě sociálního zabezpečení, jíž byla adresována, dne 16. 5. 2006. Krajskému soudu v Českých Budějovicích byla kasační stížnost prostřednictvím žalované doručena až dne 14. 9. 2006 (kasační stížnost tedy nebyla podána v zákonné lhůtě a je zjevně opožděná).

Stěžovatelka byla řádně poučena, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení rozsudku ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), a to k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím krajského soudu, jež o žalobě rozhodoval. Stěžovatelka však podala kasační stížnost k žalované České správě sociálního zabezpečení.

Krajský soud v Českých Budějovicích po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost jako zjevně opožděnou odmítnout, neboť za situace, kdy stěžovatelka podala kasační stížnost sice v zákonem stanovené lhůtě k poštovní přepravě, avšak adresovala ji žalované, je lhůta k podání kasační stížnosti

č. j. 6 Ads 127/2006 - 57

zachována pouze tehdy, pokud ji Česká správa sociálního zabezpečení ještě do konce lhůty doručí buď krajskému soudu, který napadené rozhodnutí vydal nebo Nejvyššímu správnímu soudu. Jestliže se tak nestane, je kasační stížnost podána opožděně.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-ali žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru