Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 119/2006Usnesení NSS ze dne 09.01.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Plzně, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
VěcSociální ochrana - Státní sociální podpora

přidejte vlastní popisek

6 Ads 119/2006 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: Ing. V. M., proti žalovanému: Magistrát města Plzně, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, se sídlem Martinská 2, Plzeň, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 2006, č. j. 17 Ca 28/2005 - 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádná z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížnost podanou ke Krajskému soudu v Plzni v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 9. 2005, zn. OSVZ/4214/05, a věc vrácena k dalšímu řízení.

Usnesením krajského soudu v Plzni ze dne 3. 10. 2006, č. j. 17 Ca 28/2005 - 41, byl stěžovatel vyzván, aby předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo požádal o ustanovení zástupce soudem a současně s touto žádostí předložil vyplněné prohlášení o příjmech, majetkových a osobních poměrech. K odstranění vad podání mu byla stanovena lhůta 2 týdny od doručení usnesení. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto. Uvedená výzva byla stěžovateli doručena 23. 10. 2006; ve stanovené lhůtě, a ani později, však na ni nereagoval, nepředložil plnou moc udělenou advokátovi ani o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem nepožádal.

Krajský soud v Plzni po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen“s. ř. s.), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá

č. j. 6 Ads 119/2006 - 53

právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru